SULIGÁLA – ONLINE

KÖSZÖNJÜK MINDENKINEK!

Kategória: ünnepek, rendezvények, suligála 2020 | Megjegyzés hozzáfűzése

VARGÁS ALKOTÓI PÁLYÁZAT 2019/2020

Az iskolai könyvtár és a magyar munkaközösség ebben a tanévben is meghirdeti vargás diákoknak szóló pályázatát.

Dia2 A plakát hátterének forrása: In= https://www.pexels.com/photo/brown-colored-pencils-on-white-printer-paper-1158682/ ( by Javier Gonzalez)
Kategória: VARGÁS ALKOTÓI PÁLYÁZAT | Megjegyzés hozzáfűzése

karácsonyi könyvjelző 2019.

pexels-photo-732917

Szeretettel küldöm könyvlistámat, amelyet ez évi olvasmányaimból válogattam.  Kívánok kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt!                                                           Mrenáné Szakálos Ilona

 

 

Karácsonyi könyvjelző     2019.

„Minden ….. könyvnek, kötetnek lelke van. Mindegyikben benne rejtőzik annak a lelke, aki írta, és mindazoké, akik olvasták, átélték és álmodtak róla.”                                    (Carlos Ruiz Zafón: Lelkek labirintusa 764.o.)

 

HELTAI Jenő: Négy fal között. Naplójegyzetek 1944-45

Jonas JONASSON: A százegy éves ember, aki azon gondolkodott, hogy túl sokat gondolkodik

Trisse GEJL: Pátriárka

GRECSÓ Krisztián: Vera

RAKOVSZKY Zsuzsa: Célia

Anne TYLER: Óratánc

Dmitry GLUKHOVSKY: Text

Min Jin LEE: Pacsinkó

ZÁVADA Pál: Hajó a ködben

Miika NOUSIAINEN: Gyökerek

Kategória: karácsony, könyvajánlás, könyvek | Megjegyzés hozzáfűzése

ADVENT

   Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt megelőző negyedik vasárnaptól karácsonyig számított időszak. A karácsonyi ünnepkör advent első napjával kezdődik, és vízkeresztig (január 6.) tart.


Advent eredete a 4. századig nyúlik vissza. VII. Gergely pápa négyben határozta meg az adventi vasárnapok a számát. Advent első vasárnapja, a keresztény egyházi év első napja mindig november 27. és december 3. közé esik.Az adventi időszak

Ehhez a diavetítéshez JavaScript szükséges.

  

Az időszak

Az advent szó jelentése „eljövetel”. A latin „adventus Domini” kifejezésből származik, ami annyit tesz: „az Úr eljövetele”. A karácsonyt megelőző várakozás az eljövetelben éri el jutalmát. Régebben egyes vidékeken „kisböjtnek” nevezték ezt az időszakot.

 

SZOKÁSOK

Adventi koszorú

Adventkor a 19- 20. század óta szokás koszorút készíteni. Az adventi koszorú ősét 1839-ben Johann H. Wichern német evangélikus lelkész készítette el: egy felfüggesztett szekérkeréken 23 gyertyát helyezett el, melyek közül minden nap eggyel többet gyújtott meg karácsonyig.

Ma az adventi koszorú általában fenyőágból készített kör alakú koszorú, melyet négy gyertyával díszítenek. A gyertyák színe katolikus körökben egy rózsaszín kivételével lila, mert a katolikus hagyományok szerint az advent színe a lila, a bűnbánat és a megtérés jelképe, a koszorú négy gyertyája közül – a meggyújtás sorrendjében – az első, a második és a negyedik lila, míg a harmadik, a közelgő ünnepet szimbolizálva: rózsaszín. A negyedik színe a bűnbánat színe, a lila – az adventi felkészülés során ugyanis ugyanúgy önmegtartóztatással, bűnbánattal készülnek a keresztények a közelgő karácsonyra, mint húsvét előtt. A rózsaszín gyertya pedig a küszöbön álló ünnep fölött érzett örömöt jelenti, az öröm színe a fehér, de ha ez lilával keveredik, akkor rózsaszín lesz belőle. Az elvilágiasodott szokások szerint azonban, ma már sokfelé különböző színű gyertyákkal díszítik az adventi koszorút, zöld, sárga, kék, fehér, arany, ezüst, narancssárga és szinte bármilyen színű lehet. A gyertyákat vasárnaponként (vagy előző este) gyújtják meg, minden alkalommal eggyel többet. A világító gyertyák számának növekedése szimbolizálja a növekvő fényt, amelyet Isten Jézusban a várakozónak ad karácsonykor. Az adventi koszorún mind a négy gyertya egyszerre ég az utolsó vasárnapon.

Minden gyertya szimbolizál egy fogalmat: hit,remény, szeretet, öröm. A gyertyák egyben a katolikus szimbolika szerint egy-egy személyre vagy közösségre is utalnak:

  • Ádám és Éva– mint akiknek      elsőként ígérte meg Isten a megváltást (hit);
  • zsidó nép– akinek megígérte,      hogy közülük származik a Messiás (remény);
  • Keresztelő Szent János – aki      hirdette Jézus eljövetelét, és készítette az utat az emberek szívéhez      (szeretet);
  • Szűz Mária– aki megszülte a      Fiút (öröm – rózsaszín gyertya).

Adventi naptár

Az adventi naptár használatának népszokása 1900 körül kezdődött, kialakulása egy német édesanyához kötődik, akinek kisfia, Gerhard, már hetekkel az ünnep előtt türelmetlenkedett a várva-várt és megszokott karácsonyi ajándékok miatt. Az édesanya ezért érdekes és meglepő játékot talált ki gyermeke számára: egy kemény papírlapot huszonnégy részre osztott, mindegyik részre rátűzött egy-egy darab csokoládét, majd megengedte, hogy a gyermek minden este megegyen egyet-egyet közülük. Mikor a kisfiú felnőtt, nem felejtette el édesanyja meglepetését, és üzleti vállalkozásba kezdett. Olyan naptárt szerkesztett, amelyen huszonnégy ablakocska mögé egy-egy darab csokoládé vagy cukorka volt elrejtve, s ezek csak a spaletták kinyitása után váltak láthatóvá.

forrás : https://hu.wikipedia.org/wiki/Szerkeszt%C5%91:Mih%C3%A1lyk%C3%B3_P%C3%A9ter/Ideiglenes_szerkeszt%C5%91i_lapok/Kar%C3%A1csony
Kategória: ünnepek | Címke: , | Megjegyzés hozzáfűzése

BOLDOG NÉVNAPOT KATALINOK!!!!

fotó: http://drsoregistvan.lapunk.hu/modul=galeria&a=99516&p=2

KATALIN

Név jelentése:   tiszta
Név eredete:  Egyiptomi-görög-német-magyar eredetű

Név elemzése:
A Katalin név olyan személyiség kialakulásához járulhat hozzá, aki rendkívül élvezi mások társaságát, és mindig új arcokat szeretne megismerni. Ennek az egyéniségnek szinte lételeme a változás, gyorsan vág az esze, kreatív és sokoldalú. Nagyon szeret utazni, és olyan munkákat végez szívesen, melyekben használhatja ezeket az adottságait. Nehézségekbe azért ütközhet, mert az állandóság és nyugalom nagyon távol áll tőle.

Becenevek:
Kata, Katácska, Kati, Katika, Katinka, Kató, Katóka, Katus, Katuska, Katalinka, Katica, Katuci

Naptári napok:    Április 30.  és   November 25.
Naptárban nem szereplő névnapok:  Február 13. ,Március 9. , Május 9. , Szeptember 15. , December 31.

NÉVADÓINK

BÁNFFY KATALIN

Batthyányné alsólindvai Bánffy Katalin 

XVI.századi magyar nagyasszony, Batthyány Ferenc hadvezér és politikus felesége.

Bánffy Katalin az alsólindvai Bánffy családból származott. Édesapja alsólendvai Bánffy Miklós, ajtónállómester, Pozsony vármegye főispánja, édesanyja Margareta von Sagan hercegnő volt. Bánffy Katalin férje Batthyányi Ferenc bán. A férj sokat volt távol hadban, vagy gyűlésen,  így gyakori volt köztük a levélváltás, melyet a kor szokásaitól eltérően magyar nyelven végeztek. Bánffy Katalin ezen kívül latinul és németül is levelezett többek között Miksa királlyal, az özvegy Mária királynéval és Medici Katalinnal. A kortársai a legszellemesebb (legműveltebb) magyar asszonynak tartották. Kanizsai Orsolya közeli barátnője volt.  

Férjétől nem született gyermeke, így más családok gyermekeinek nevelését vállalta magára németújvári és rohonci udvarában. Nemes családok kérvényezték, hogy vegye magához gyermeküket nevelőiskolává váló udvarába. Ha egy lány férjhez készült menni, a menyegzőt is Bánffy Kata szervezte. Maga is részt vett a ház körüli teendőkben, hímezett, varrt, font, csipkét vert és koszorút kötött. Férje kérésére ágyúgolyót önteni is megtanult.  Kertkultúrája Európa-szerte ismert volt, gyümölcsöt szállított a Németalföldre, az esztergomi érseknek, a magyar királyi udvarba és más uralkodóknak is. Sikeres volt a hal- és baromfitenyésztésben. Kedvelte a vadászatot, értett az orvostudományhoz. A mohácsi csata után több üldözött családot befogadott.    Utolsó ismert levelét 1563 januárjában írta. Ez év szeptemberében még részt vett Miksa magyar király koronázásán, ám következő évben nem jelent meg Zrínyi Miklós esküvőjén – valószínűleg már nem élt.   Levelezéseit ma a körmendi levéltár, a Magyar Országos Levéltár, a Bécsi Állami Levéltár, a Brüsszeli Levéltár és az Erdődy család levéltára őrzi.                                                                                                                         1936 és 1951 között a nevét viselte a szolnoki leánygimnázium, amit a gimnázium alapítványának elnevezése ma is őriz.

VARGA KATALIN

Halmágy 1802. augusztus 22. – Halmágy 1852 után

„A szászföldi Kőhalomszék Halmágy nevű községében született. Apja Varga János kisbirtokos, anyja Rosondai Katalin, mindketten régi hadnagyi család sarjai. Szüleit még gyermekkorában elveszítette, és testvéreivel együtt hányatott ifjú kor várt rá.

Katalin férjhez ment, de férjét korán elveszíti, s özvegyként maga műveli kis, öröklött földecskéjét, amely megélhetést ad számára. Hamarosan azonban egy szerencsétlen kimenetelű pör igazságtalan ítélete nincstelenné teszi. 1840 tavaszán a legnagyobb nyomorban tengődik Bécsben, ahol segélykérés miatt tartózkodik; birtokügye azonban végleg elvész, s ekkor visszatér Erdélybe. Ekkor érlelődik meg benne az elhatározás : bécsi tapasztalatait, komoly képességét […] erejét a kizsákmányolt jobbágyok hasznára fordítja. A „középtermetű, barna, pirosarcú, fekete szemű ”, magyarul, németül és románul beszélő […] 38 éves magyar asszony  az abrudvidéki román (bányász)jobbágyok tanácsadójává és rövidesen vezérévé lesz. Varga Katalin beáll a küzdők sorába, a sornak élére. […]

A zalatnai uradalom parasztjainak nyomasztó helyzetét mélyen átérezve, elkészít egy kérvényt, melyet személyesen visz fel Bécsbe az uralkodóhoz, amely összefoglalva tárta fel a három község panaszait ( a vármegye és uradalom tisztjeinek zaklatásai,  a súlyosbodó robot…stb.) és kívánságait,.  de rövidesen be kellett látnia, hogy a parasztok jogos kérése süket fülekre talál.  […] Tettek következnek. […] A hatóságok kezdenek felfigyelni Varga Katalin működésére.

[…] A „veszedelmes lázítónő ” elfogatásával kapcsolatos kísérletek azonban egyelőre  még sikertelenek maradnak. […]A nép gyűlölete pedig egyre nő elnyomói ellen; egyre gyakoribbak lesznek a nyílt ellenállások is.

1847 január végén letartóztatják Varga Katalint, s évekig  a gyulafehérvári börtönben raboskodik. Ügye 1850-ben  kerül napirendre. Az ítélet : „Varga Katalin az állami közbiztonság, a közbéke elleni vétség és a jobbágyoknak földesuruk elleni izgatása miatt – a közel 4 évi vizsgálati fogság után – háromhavi elzárásra, a perköltségek viselésére és a büntetés letöltése után Erdély területéről való eltávolításra ítéltetik.”

[…]

Varga Katalin életének további alakulásáról semmit sem tudunk. Csak a hagyomány tartotta ébren emlékét Halmágyon.”  Haláláig rendőri megfigyelés alatt élt.

Felhasznált irodalom:

Kategória: Kati-hét, Varga Katalin Gimnázium | Megjegyzés hozzáfűzése

ÚJ KÖNYVTÁRUNK ISKOLAI ÁTADÓJA

 A Varga Katalin Gimnázium tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése című projekt az EFOP-4.1.3-17 pályázat keretében valósulhatott meg a Szolnoki Tankerületi Központ irányításával.( A projekt előkészületeiről és megvalósításáról erre a linkre kattintva olvashatnak. )

2019.10.07-én iskolánk tanulói és dolgozói egy kis ünnepség keretei között  vették hivatalosan is birtokba az új  iskolai könyvtárat. A megnyitó ünnepélyességét a 9.C osztály dráma csoportjának műsora emelte.  Vörösmarty Mihály  Gondolatok a könyvtárban című versét  dolgozták fel drámajátékos eszközökkel, melyet  Borsi Blanka 9.A osztályos tanuló  fuvolajátékkal kísért.  Kovácsné Boross Zsuzsanna tanárnő készítette fel őket. 

Gustafik Gergő 12.D osztályos tanuló ünnepségről  készített fényképei itt láthatóak:

Ehhez a diavetítéshez JavaScript szükséges.

Kedves Kollégák! Kedves Tanulóink! Köszönöm szépen a sok-sok segítséget a pakolásban, a rendezkedésben, az ünnepi műsorban és mindenben! Köszönöm a támogatást és a türelmet!

Sok örömöt kívánok mindannyiunknak szép, új könyvtárunk használatához!

Kassainé Mrena Judit (könyvtárostanár)

Kategória: ünnepek, EFOP-4.1.3-17, pályázatok, rendezvények, Varga Katalin Gimnázium | Megjegyzés hozzáfűzése

KÖNYVTÁRI IKSZ-lehetőségek 2019 augusztus

Kedves Fiatalok!
Az alábbi IKSZ-lehetőségekkel lehet élni az iskola könyvtárában 2019 augusztusában:

IKSZ aug. 26-27-én

 -a könyvtári könyvállomány átpakolása az újonnan kialakított könyvtárba
 – munka délelőtt és a délutáni órákban is menni fog
  -A bútorok pakolásához felnőtt segítséget  kapunk, ti CSAK könyveket pakoltok majd az én irányításommal.
Ide délelőttre és délutánra is folyamatosan 6-6 tanuló segítségére lesz szükségem.
Azon a héten akár  végig is  lehet jönni, ugyanis még az ingyenes tankönyveket is fel kell pakolni,be kell vételezni, szét kell szortírozni…stb. Tehát a következő munkalehetőség:

IKSZ-lehetőség aug. 28-30: 

Ha nem csúszik a könyvtár költöztetése, az ingyenes tankönyves munkákhoz az alábbi segítséget kérem:
aug.28-án – 6 tanuló segítségére számítok 9-12 óráig
                    -2 tanulóéra pedig délután 12-15 óráig
aug. 29-én délelőtt (9-12 óra)  5 tanuló
                    délután (12–15 óra) 3 tanuló
aug. 30-án 3-3 tanuló jelentkezését várom délelőttre (9-12 óra) és délutánra (12-15 óra) is
(Ingyen tankönyves munkák: könyvek felhordása – aug.28.-, pecsételés -28 du., 29. de? -, 29-30 de. és du. leltári számok beírása.)
Kérem, ha jönni szeretnétek jelezzétek aug. 16-ig, hogy a fenti napok, időpontok közül melyek jók nektek! Utána tudom majd elkészíteni a pontos beosztást a hétre.
email: kassaine.mrena.judit@vargaszolnok.hu 
Minden segítséget előre is köszönök! 🙂
Üdvözlettel és tisztelettel: Kassainé Mrena Judit
Kategória: IKSZ | Megjegyzés hozzáfűzése

TANKÖNYVEK, KÖNYVEK TANÉV VÉGI LEADÁSÁNAK MENETRENDJE

06.05. szerda  
8. óra 11.A     ( Barnáné Bende Andrea)
06.06. csütörtök  
5. óra 9. C        (Kéri Judit)               OF
06.07. péntek  
2.óra

3.óra

5.óra

11.B    (Szegedi György)     OF

10.C     (Banczik Marianna)  OF

11.C     (Koller Beáta)   OF

06.10. hétfő PÜNKÖSD
06.11. kedd  
2.  és 3. óra

 

3., 4. és 5. óra utáni szünetek

 

7. óra

9.D ( Bánhegyesi Anikó – Testnevelők Tóth János, Banczik Marianna)

 

11.D    (Kedves Mónika)

 

 

10.A ( Méri Judit)

06.12. szerda  
 

5. óra

 

6. óra

 

8. óra

 

10.D  (Szegedi Zsolt)

 

9.B   (Deákné Longauer Adél)

 

9.A  (Pélyi Erika)

06.13. csütörtök  
1.óra

 

3. óra

 

12.A, 12.D, 12.E

 

9. AJTP  (Győry Zsuzsanna – Matek )

 

10.B       (Berecz Krisztián)

 

ÉRETTSÉGIZŐK LESZERELÉSI HATÁRIDEJE

A 12.B és 12.C osztályos tanulók leszerelési határideje 2019.06.21.

06.14. péntek Itt már érettségire készítem elő a könyveket!!!!!

NINCS TANKÖNYVLEADÁS!!!!

Kategória: könyvtári ingyenes tankönyvek, tankönyvek | Megjegyzés hozzáfűzése

Böszörményi Gyula a Verseghy könyvtárban

Image result for Böszörményi gyula

a kép forrása:http://mu.sfportal.hu/tag/boszormenyi-gyula

Böszörményi Gyula ( Miskolc1964július 23. –) magyar író, újságíró.  Ifjúsági, sci-fi és fantasy regényeket, novellákat ír. Esszékötetei is ismertek, valamint színpadi, rádiós és televíziós munkái is jelentősek. Ismertségét az Álomfogó-regényeknek köszönheti. 2007-ben József Attila -díjjal tüntették ki.

Az Ambróczy báró esetei c. bűnügyi regénysorozatában a szerző tíz, valóban megtörtént, a korabeli (1890-es évek és 1900-as évek eleje)  sajtó által dokumentált esetre igyekszik fényt deríteni, miközben e szép, izgalmas, békebeli korban valóban élt személyek és valós helyszínek sorát szerepelteti. 

A TANÉV UTOLSÓ HETÉBEN 

(előreláthatólag jún. 12-én )

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ LESZ A SZERZŐVEL AZ AMBRÓCZY BÁRÓ ESETEI C. IZGALMAS BŰNÜGYI REGÉNYSOROZATA KAPCSÁN. 

 

A sorozat első kötetéhez tartózó könyvajánlót megbízható forrásból,  a moly.hu  oldalról csatolom, ahol az eddig megjelent kötetek MINDEGYIKÉT az olvasók (1100-2300 fő)        93-97 % -osnak ítélték.

(A többi  megjelent kötethez tartozó ajánlást az alábbi linken lehet elérni : https://moly.hu/sorozatok/ambrozy-baro-esetei)

Leányrablás Budapesten

Budapest, ​1896.
A város a millenniumi ünnepségek lázában ég. A békebeli Monarchia minden zugából tízezerszám tódulnak az emberek, hogy megcsodálják az ezeréves Magyarország egybehordott kincseit. Köztük van a Marosvásárhelyről érkezett, 16 éves Hangay Emma kisasszony is, akinek a rendezvények második napján nyoma vész.

Négy évvel később titokzatos távirat érkezik az azóta is gyászoló, idős édesapa, Hangay Árpád címére: a különös üzenetet Emma, a rég halottnak hitt lány küldte! Az ekkor 17 éves Mili kisasszony, Emma húga azonnal a fővárosba utazik, hogy nővére keresésére induljon.

A talpraesett, éles eszű lány nem sejti, hogy midőn felszáll a vonatra, rémálmokhoz hasonló kalandok sora veszi kezdetét, melyek kibogozásában egyetlen támasza a jó hírű, ám igen zord természetű mesterdetektív, Ambrózy Richárd báró lesz.

„A szereplők olyan elevenek, szinte lelépnek a lapokról. Elég néhány szó, és megtörténik a csoda: máris a múlt század fordulójának lüktető világvárosában találod magad, különös, borzongató kalandok kellős közepén. Szívből ajánlom egyhangú hétköznapokra és pihentető hétvégékre!”
– Katona Ildikó, hivatásos könyvrajongó

Kategória: olvasásnépszerűsítés, rendezvények | Megjegyzés hozzáfűzése

A VARGÁS ALKOTÓI PÁLYÁZAT EREDMÉNYE

Szívből gratulálunk a Vargás Alkotói Pályázat díjazott tanulóinak!

Ehhez a diavetítéshez JavaScript szükséges.

A műfordítások kiemelkedő  színvonalát mutatja, hogy a bírálóbizottság megosztott I. helyezésben részesítette 

Rigó Eszter 12.D osztályos tanulót  Sibylle Berg : Nacht című novellájának fordításáért

Medvegy Gábor 11.C osztályos tanulót  Sylvia T. Warner : The Phoenix című novellájának fordításáért

Szekeres János 10.C osztályos tanulót Sylvia T. Warner : The Phoenix  című novellájának fordításáért

A díjazottak fejenként 5000 Ft-os Libri könyvutalványban részesültek a Bánffy Katalin- Varga Katalin Alapítvány támogatásának köszönhetően.

A műfordításokat az érdeklődők az alábbi linkeken keresztül olvashatják el:

Rigó Eszter fordításában S. Berg : Éjszaka

Medvegy Gábor fordításában S.T. Warner : A főnixmadár

Szekeres János fordításában S.T. Warner : A főnix

 

Köszönöm a német  és angol nyelvi munkaközösségből a program megvalósításában résztvevő kollégák munkáját! Ők választották ki a fordítandó műveket és bírálták el nyelvi szempontból a műfordításokat ! 

Kategória: VARGÁS ALKOTÓI PÁLYÁZAT | Megjegyzés hozzáfűzése