A könyvtári dokumentumok megtérítésére vonatkozó eljárási protokoll

A könyvtári dokumentumok megtérítésére vonatkozó eljárási protokoll

(a könyvtári SZMSZ-en alapul)

A belépési nyilatkozat kitöltésével a diákok az iskolai könyvtár tagjaivá válnak. A könyvtári tagság ingyenes.

Ezzel együtt elfogadják a számítógépes nyilvántartás adatait és az elektronikus kölcsönzést.   A könyvtár állományából kölcsönzők illetőleg az állományt helyben használók anyagilag felelnek a dokumentumok megrongálásával vagy elvesztésével okozott kárért.

Az elveszett vagy megrongált dokumentumot az olvasó köteles egy kifogástalan, azonos  példánnyal pótolni. Ennek hiányában a dokumentum mindenkori beszerzési értékét, vagy a dokumentum másolási értékét kell megtéríteni. (Könyvtár SZMSZ-ében benne van –egyébként a könyvtár honlapján is olvasható)

A diákok az iskolai könyvtárba történő beiratkozáskor vagy az első tényleges kölcsönzés alkalmával megkapják a törzsszámukat, amellyel ők is és szüleik is folyamatosan figyelemmel kísérhetik a kintlévőségeiket a könyvtári on-line katalógus kölcsönzési információk rovatában a név és a törzsszám kitöltésével, tehát egyértelműnek tekinthető az, hogy a gondviselő tud gyermeke könyvtári tartozásairól.

A könyvtári dokumentumokat tanév végén a diákok kötelesek visszaszolgáltatni az iskolai könyvtárba. Ez alól kivételt képeznek azok a tankönyvek, amelyeket több évig használnak a diákok, ezeket az aktuális tantárgy tanulásának záró évében, illetve a tanuló iskolából történő távozásakor kötelesek visszaszolgáltatni.

Protokoll a dokumentum megtérítésére

/tankönyvekre vonatkozó protokoll lentebb, külön pontban/

 Amennyiben az olvasó az általa kölcsönzött dokumentumokkal nem tud az iskola által előírt időben elszámolni, vagy megrongált állapotban szolgáltatja vissza a dokumentumot, a fent említett módon, az adott dokumentum  beszerzési árának vagy fénymásolási díjának megtérítésére köteles, az iskola vagyonvédelme miatt.

 

Az ehhez kapcsolódó eljárási protokoll a következő:

A tanulónak kötelessége jelezni a könyvtáros felé, hogy nem   tud elszámolni a nála kölcsönzésben lévő dokumentummal. Ezt követően a könyvtárossal  megbeszélik, hogy milyen módon fogja megtéríteni az iskola vagyoni kárát. Erre a következő lehetőségek vannak:

– Amennyiben az adott dokumentummal azonos (megegyező), vagy újabb kiadású, ép és jó minőségű példányt tud szerezni – antikváriumból, internetes oldalakról, könyvesboltból-  akkor azt a példányt a könyvtárnak adva tartozását kiegyenlítheti. Ez az elsődlegesen elvárt megoldás a problémára.

– Amennyiben ezt nem tudja megoldani, akkor a könyvtáros a dokumentum aktuális beszerzési árát, vagy az oldalankénti  fénymásoltatási díjat fogja kérni az olvasótól.

Az ilyen módon megtérített tartozás után a könyvtáros az olvasó kölcsönzései közül törli a kérdéses dokumentumot.

 

Az ingyenes tankönyvekre vonatkozó eljárási protokoll

 1. Tartós tankönyv fogalma: tartós tankönyvek azok a dokumentumok, amelyek több tanéven keresztül használható tankönyvek, segédletek: kézikönyvek, szótárak, kötelező és ajánlott olvasmányok, atlaszok, szöveggyűjtemények.

Az egy tanévre szóló munkatankönyvek, feladatlapok nem minősülnek tartós tankönyvnek.

 1. Ingyenes tankönyv, ingyenesség biztosítása
 • az iskolától történő tartós tankönyv és más tankönyv kölcsönzésével.

A törvény meghatározza azoknak a tanulóknak a körét, akik ingyenes tankönyvellátásra jogosultak.

 

       3.Nyilvántartás

Az ingyenes tankönyvek a könyvtár állományába kerülnek.

A tartós tankönyvekbe a könyvtár bélyegzője és leltári szám kerül. A kölcsönzést számítógépes program kezeli. Így pontosan lehet követni, kinél melyik tankönyv található.

 1. Kölcsönzés

A tankönyvfelelős és a  könyvtáros gondoskodik arról, hogy minden arra jogosult tanuló megkaphassa a számára szükséges tankönyveket.

A kölcsönzés ideje:

 • több évfolyamon keresztül használt tankönyvek esetén legfeljebb 4 év,
 • egy évfolyamon használt tankönyvek esetén szeptember 1-től június 15-ig, – kivéve, ha diák év közben érkezik, vagy távozik.
 • A tanuló köteles az adott tanév utolsó napjáig – érettségiző diák a szóbeli érettségi kezdetének napjáig – leadni tankönyveit, ez időpont után a könyvek kifizetésére kötelezhető. Amennyiben egy adott tankönyvre több tanéven át szüksége van a tanulónak, az iskolai könyvtár a rendelkezésére álló  könyvtári állományból igyekszik a következő tanév elején – tankönyvosztás után – azt  számára biztosítani.

 

 1. Kártérítés iskolai tulajdonú tankönyv esetén

A könyvtárhasználó (kiskorú esetén a szülő) a könyvtári dokumentumokban okozott gondatlan, vagy szándékos károkozás esetén, illetve ha a kikölcsönzött dokumentumot nem hozza vissza az előírt határidőre, a magasabb jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítés fizetésére kötelezhető.

 • A kártérítés mértéke a tartós tankönyvek amortizációját figyelembe véve:
 • első tanév végére 75 %
 • második tanév végére 50%
 • harmadik év végére 25%
 • negyedik év végére 0%

 

Nem kell megtéríteni a könyv árát a tankönyv rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenés esetén. Az elhasználódás mértékének megállapítása a könyvtárostanár feladata. Vitás esetben az igazgató dönt, indokolt esetben méltányosságból mentesítheti a tanulót a kártérítési kötelezettsége alól.

A tanuló pótolhatja megrongálódott tankönyvét egy ugyanolyan kiadású, jó állapotú másik tankönyvvel.

 

 

Reklámok

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s